Linser

Kontaktlinsundersökning

Första undersökningen för dig som inte har haft linser tidigare tar ca 1 timme. Optikern undersöker noggrant ögonen i mikroskop, mäter bl a ögonens kupighet och bedömer kvaliteten på tårvätskan.

 

Efter att du har fått dina första provlinser kommer du att ta en en promenad i tills tårvätskemängden har stabiliserat sig innan optikern tar en ytterligare titt på ögat och linsens passform osv. innan liserna tas ut igen av optikern. Optikern kommer sedan att boka en ny besök för att ge information om skötsel och hantering av linserna samt att du får prova och träna själv isättning och urtagning av dina linser.

 

Optikern kommer att följa upp med ytterligare undersökning efter ca 2 veckor och sedan bestäms vilka linser och styrkor det är som är lämpligast för dina ögon. Efter det gör man kontinuerliga kontroller, normalt var sjätte månad i samband med köp av nya linser för nästa halvårsperiod. Det är alltid en Leg. optiker med kontaktlins behörighet som tar hand om dina ögon.

Kontaktlinser

De flesta kan ha kontaktlinser! Idag finns det faktiskt linser för nästan alla synfel, oavsett om man är närsynt, översynt eller har brytningsfel. Hos Opticway finns ett stort urval av kvalitetslinser för alla synfel.

                                                                                                                                    

Endagslinser

Byts till nya varje dag. Är alltid rena. Rengöring behövs inte. Mycket låg infektionsrisk.

 

Månadslinser

Dessa linser skall rengöras desinficeras varje kväll. Linserna används under 1 månad och skall slängas 30 dagar efter man brutit förpackningen.

 

14-dagarslinser

Dessa linser används på samma sätt som månadslinser, men byts ut var 14:e dag. Kortare bytes intervaller gör att man inte får lika mycket beläggningar som de vanliga månadslinserna. Mindre beläggningar innebär bättre syretillförsel och mindre risk för infektioner.

 

Dygnet runtlinser

Behöver ej tas ut till natten. Är tjock och kan vara lättare att hantera. Högre infektionsrisk.

 

Halvårs- eller helårslinser

Har högre hållfasthet. Kan korrigera komplicerade synfel. Är tjock och kan vara lättare att hantera. Kräver noggrann rengöring. Linsförlust är dyrbart. Man har inga i reserv.

 

Stabila linser

Stabila eller hårda linser är inte lika bekväma att bära som mjuka linser. Men kan i vissa fall vara enda sättet för att få skärpa med linser.

Risker med kontaktlinser

Risker med kontaktlinser för allvarligare komplikationer pga linser är idag mycket små, om man sköter linserna på rätt sätt. I Sverige satsar man mycket på patient information, täta linsbyten, regelbundna kontroller för att minska eventuella risker. Siliconhydrogellinser och endagslinser är de mest säkra alternativen.