Arbetsglasögon

Arbetsglasögon

Opticway är specialiserad företagsoptiker med arbetsmedicin och arbetar med synergonomi på arbetsplatsen. Vi erbjuder företagsbesök och skräddarsyr det bästa synkomfort för dina ögon på din arbetsplats.

 

Arbetsgivarens ansvar när det gäller synundersökning för bildskärmsarbete och bildskärmsglasögon: Arbetsgivaren ska se till att alla anställda som vanligen arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm genomgår en särskild synundersökning hos en legitimerad optiker. Om synundersökningen visar att den anställde behöver speciellt anpassade glas för bildskärmsarbetet, skall arbetsgivaren förse den anställde med sådana arbetsglasögon.

 

Vi tecknar gärna företagsavtal gällande terminal- och arbetsglasögon. Kontakta oss för offert.